Cảm ơn bạn đã lựa chọn Monkey

Dành cho khách hàng thân thiết

GỬI FEEDBACK NHẬN VOUCHER


Những Ảnh FEEDBACK được lựa chọn đăng trên Fanpage

 sẽ nhận được VOUCHER mua hàng trị giá từ 50-200K


Trong đánh giá của bạn cần có có:

Hình ảnh - Mã Hoá Đơn - nội dung đánh giá