Số lượng tuyển: 


Vị trí: 

1. Model & Stylist (phối đồ, mặc mẫu, xây dựng ý tưởng nội dung)

2. Photo-phone (chụp ảnh, quay clip, chỉnh sửa bằng điện thoại)

3. Sale Online (quản lý kênh Online, xây dựng các chương trình KM)


Lương cơ bản: (dựa theo bảng kê báo cáo công việc ngày)


Thưởng: 

    

    Từ tháng thứ 2


Nhiệm vụ: